Havryliuk, O. (2023). Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 59–73. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.4