Iwaniak, K. (2023). Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na pod- stawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem przymiotnikowym. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 74–88. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.5