Jasińska, A. (2023). Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 89–97. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.6