Kochmańska, W. (2023). Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 98–111. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.7