Kwiatkowski, G. (2023). Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 112–125. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.8