Myśliwiec, I. (2023). Stopień opanowania narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej a transfer językowy wśród studentów z Ukrainy i Białorusi na początkowych poziomach zaawansowania. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 142–161. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.10