Oronowicz-Kida, E. (2023). Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 162–172. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.11