Pikor, G. A. (2023). Rechtssprache im deutsch-polnischen Kontrast. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 173–189. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.12