Przybysz, Z. (2023). Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 203–211. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.14