Suska, D. (2023). Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej). Słowo. Studia językoznawcze, (14), 212–224. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.15