Tsapuk, Y. (2023). Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 243–255. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.17