Uberman, A. (2023). Semantyczna rama pogrzebu królewskiego. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 256–269. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.18