Węgorowska, K. (2023). Kilka lit(h)olinwistycznych uwag o cechach minerałów, skał i kamieni zwerbalizowanych w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 270–281. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.19