Żebrowska-Mazur, B. (2023). Tradycyjne zabawy z małym dzieckiem na językowym pograniczu polsko-słowackim okolic Dukli w woj. podkarpackim. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 282–295. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.20