Kut, D., Mytych-Orlewska, K., Owerko, K., Serwa, K., Surowiec, M., & Świderska, D. (2023). Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 296–321. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.21