SUSKA, D. Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej). Słowo. Studia językoznawcze, [S. l.], n. 14, p. 212–224, 2023. DOI: 10.15584/slowo.2023.14.15. Disponível em: https://journals.ur.edu.pl/slowo/article/view/9051. Acesso em: 20 lip. 2024.