„Słowo Od Redakcji”. 2023. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):7. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.0.