Gajewska, Urszula. 2023. „Metatekstemy O Funkcji Modalnej Epistemicznej (na przykładzie Encyklik Jana Pawła II)”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):24-46. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.2.