Havryliuk, Olena. 2023. „Funkcje Imion żeńskich I męskich W Inskrypcjach Nagrobnych Na dziewiętnastowiecznych Polskich Katolickich Cmentarzach Podola”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):59-73. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.4.