Iwaniak, Kamil. 2023. „Procesy znaczeniotwórcze Okiem Kognitywisty. Refleksja Na Pod- Stawie Wybranych Niemieckich czasowników Z wyodrębnionym Komponentem Przymiotnikowym”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):74-88. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.5.