Jasińska, Agnieszka. 2023. „Od Stylu Naukowego Do Idei języka Polskiego Jako Obcego Do celów Akademickich”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):89-97. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.6.