Myśliwiec, Iwona. 2023. „Stopień Opanowania narzędnika I Biernika Liczby Pojedynczej I Mnogiej a Transfer językowy wśród studentów Z Ukrainy I Białorusi Na początkowych Poziomach Zaawansowania”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):142-61. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.10.