Oronowicz-Kida, Ewa. 2023. „Motywy Kulturowe W Nazwach Polskich Hodowli psów Rasowych”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):162-72. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.11.