Pikor, Gabriela Anna. 2023. „Rechtssprache Im Deutsch-Polnischen Kontrast”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):173-89. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.12.