Suska, Dorota. 2023. „Poufne wieści Z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: Przejawy Tabloidyzacji W Osiemnastowiecznych Gazetach rękopiśmiennych (w Perspektywie Mediolingwistycznej)”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):212-24. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.15.