Tsapuk, Yana. 2023. „Pamiątkowe Nazwy Ulic Częstochowy”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):243-55. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.17.