Uberman, Agnieszka. 2023. „Semantyczna Rama Pogrzebu królewskiego”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):256-69. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.18.