Żebrowska-Mazur, Barbara. 2023. „Tradycyjne Zabawy Z małym Dzieckiem Na językowym Pograniczu Polsko-słowackim Okolic Dukli W Woj. Podkarpackim”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14 (grudzień):282-95. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.20.