„Słowo od Redakcji” (2023) Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 7. doi: 10.15584/slowo.2023.14.0.