Gajewska, U. (2023) „Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 24–46. doi: 10.15584/slowo.2023.14.2.