Grząśko, A. (2023) „Co nas szokuje, co nas pobudza? Shockvertising w reklamie komercyjnej oraz reklamie społecznej: podejście multimodalne”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 47–58. doi: 10.15584/slowo.2023.14.3.