Havryliuk, O. (2023) „Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 59–73. doi: 10.15584/slowo.2023.14.4.