Iwaniak, K. (2023) „Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na pod- stawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem przymiotnikowym”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 74–88. doi: 10.15584/slowo.2023.14.5.