Jasińska, A. (2023) „Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 89–97. doi: 10.15584/slowo.2023.14.6.