Kochmańska, W. (2023) „Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 98–111. doi: 10.15584/slowo.2023.14.7.