Kwiatkowski, G. (2023) „Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 112–125. doi: 10.15584/slowo.2023.14.8.