Myśliwiec, I. (2023) „Stopień opanowania narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej a transfer językowy wśród studentów z Ukrainy i Białorusi na początkowych poziomach zaawansowania”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 142–161. doi: 10.15584/slowo.2023.14.10.