Oronowicz-Kida, E. (2023) „Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 162–172. doi: 10.15584/slowo.2023.14.11.