Pikor, G. A. (2023) „Rechtssprache im deutsch-polnischen Kontrast”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 173–189. doi: 10.15584/slowo.2023.14.12.