Przybysz, Z. (2023) „Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 203–211. doi: 10.15584/slowo.2023.14.14.