Suska, D. (2023) „Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej)”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 212–224. doi: 10.15584/slowo.2023.14.15.