Tsapuk, Y. (2023) „Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 243–255. doi: 10.15584/slowo.2023.14.17.