Uberman, A. (2023) „Semantyczna rama pogrzebu królewskiego”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 256–269. doi: 10.15584/slowo.2023.14.18.