Węgorowska, K. (2023) „Kilka lit(h)olinwistycznych uwag o cechach minerałów, skał i kamieni zwerbalizowanych w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 270–281. doi: 10.15584/slowo.2023.14.19.