Żebrowska-Mazur, B. (2023) „Tradycyjne zabawy z małym dzieckiem na językowym pograniczu polsko-słowackim okolic Dukli w woj. podkarpackim”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 282–295. doi: 10.15584/slowo.2023.14.20.