Kut, D., Mytych-Orlewska, K., Owerko, K., Serwa, K., Surowiec, M. i Świderska, D. (2023) „Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach”, Słowo. Studia językoznawcze, (14), s. 296–321. doi: 10.15584/slowo.2023.14.21.