[1]
D. Suska, „Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej)”, Sło Stu języko, nr 14, s. 212–224, grudz. 2023.