„Słowo Od Redakcji”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 7, doi:10.15584/slowo.2023.14.0.