Gajewska, U. „Metatekstemy O Funkcji Modalnej Epistemicznej (na przykładzie Encyklik Jana Pawła II)”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 24-46, doi:10.15584/slowo.2023.14.2.