Havryliuk, O. „Funkcje Imion żeńskich I męskich W Inskrypcjach Nagrobnych Na dziewiętnastowiecznych Polskich Katolickich Cmentarzach Podola”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 59-73, doi:10.15584/slowo.2023.14.4.